Contact

Mag. Sabina Berloffa

Sabina Berloffa Strategy Consulting
BSC Strategy Consulting GmbH
Wien – Innsbruck  – Hamburg

talkto@sabinaberloffa.com
+43 664 230 75 06
Head Office Vienna: Mariahilfer Straße 99/4OG, 1060 Wien